top of page

Nostres Green Selection 

I dagens samhälle är miljö och människans påverkan av dito en alltmer viktig fråga. Vi på Nostres försöker dra vårt strå till stacken på olika sätt.

I alla lägen där det är möjligt väljer vi det mest miljövänliga alternativ. Alltid.

 

Vi står verkligen bakom vår satsning. Våra ansträngningar är inte bara tomma ord.

 

Till exempel har vi nu gått över, beroende på applikation till vinyler som är

  • PVC fria

  • Ftalaterfria

  • Delvis gjorda av biobaserade material

  • Klorin fria samt utan tillsatser av halogener

För enklare dekorer använder vi oss av material som förutom ovanstående även har vattenbaserad adhesive, lim.

Applikationer som vi kan erbjuda idag är bl a bil samt fönster dekor, det inkluderar även frostvinyl, roll-up, etiketter, dekaler, banderoller, del- samt helfoliering. Det täcker tyvärr inte alla tänkbara applikationer, men de allra flesta. 

Vår strävan är att hela tiden hitta nya material som har lägre innehåll av kemiska substanser. Samma sak gäller olika typer av produkter där vi väljer de som innehåller högst andel återvunnet material.

 

Som vi nämnde ovan, finns inte material med de fördelaktiga miljöaspekterna för alla applikationer, men så fort ytterligare blir tillgängliga kommer vi vara först att byta ut dem.

Detta gäller främst s k lågenergimaterial, såsom MDF, plyfa, OSB samt liknande.

Gällande färgade vinyler, finns det vad vi känner till, en tillverkare. Även om kvalitén på själva vinylen är bra, kan vi inte säga detsamma om dess färger. Av den anledningen väljer vi att vänta med att ta in den i vårt ordinarie sortiment. Vi vet dock att det kommer komma. Under tiden kan man gå runt det genom att printa önskade kulörer. 

 

Faktum är att vi i dagsläget köper merparten av tillgängligt material och tack vare ett bra samarbete med vår primära leverantör av t ex print media, R&D Spandex, har vi kontinuerligt liggande beställning på material som sedan lagerförs i Stockholm exklusivt för oss, då för närvarande är tillgången  på just dessa produkter begränsad. På så sätt garanterar vi att alltid kunna tillhandahålla ett miljövänligt alternativ.

 

Sanningen är att hos oss får enbart det gröna alternativet, så länge det finns ett för just er tilltänkta ändamål.

Waves

Fråga din leverantör om deras primära printmedia är PVC- samt klorfri med ett vattenbaserat lim.

 

Vår printer använder inte lösningsmedel vid print till skillnad från Solvent och UV dito. Det faktum gör att våra produkter med fördel kan användas i känsliga miljöer, som sjukhus och inte minst där barn vistas. Vi var faktiskt ett av de allra första företagen i Sverige som köpte HP:s 315 Latex printer. Vår RIP kommer från Caldera och har den allra senaste versionen, som förutom att den alltid ser till den minsta möjliga materialåtgången, även har Adobes senaste PDF Print Engine 5, vilken garanterar korrekt färgåtergivning.

 

Vi har planer på att från och med i år klimatkompensera hela vår verksamhet. Dock, då den frågan har blivit omdiskuterad av forskare, följer vi noga debatten. Problemet med klimatkompensation ligger i att hitta projekt som är varaktiga över tid. Är de inte det, försvinner miljövinsten. Vi hänvisat till t.ex. Naturvårdsverket m.m. för mer information. 

 

Ni undrar kanske om vi är ISO-certifierade enl t.ex. ISO 9001 eller ISO 14001?

Det är vi inte i dagsläget. Dock är vi medvetna om vad det innebär och har ett tänk samt rutiner som är likvärdiga. Vi tänker oss för både en och två gånger innan vi sätter igång med ett jobb. Allt för att minimera misstag och därigenom minska förbrukningen av material. Vi har ambitioner att under året påbörja arbetet mot att bli ISO-certifierade.

Vi har har kommit en liten bit på väg med det mödosamma arbetet med att ta reda på mer om våra material som vi använder i vår verksamhet ur miljösynpunkt. Anledningen till det är för att på sikt kunna göra klimatberäkningar. På det sättet hoppas vi att i framtiden kunna redovisa så gott det går, hur stor klimatpåverkan varje enskilt jobb har och vad vi har gjort för att minska den. Samtliga våra leverantörer har fått just den frågan där vi efterfrågat just sådan data. Vi får be att återkomma längre fram i frågan.

Misty Woodland

Några fler exempel på vad vi gör:

  • Vi håller oss nästintill helt digitala. Alltifrån fakturor till ritningar. 

  • Vi köper moderna tjänstebilar. Men alltid begagnade. 

  • Vi sorterar och återvinner vårt skräp. 

  • Våra verktyg kommer med 10 års reservdelsgaranti, vilket innebär att än så länge har vi inte behövt ersätta något.

  • Vi planerar alla våra inköp och ser till att de kommer till oss med turbilar. Vi undviker att åka iväg själva.

 

Välkommen till oss och gör automatiskt en skillnad för miljön genom att välja oss som er leverantör. 

bottom of page